Právní minimum pro interního auditora

8.10.2024 - 9.10.2024
variabilní symbol: 24233

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky interního auditu a potřebují právní základy.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je podpořit právní vědomí interních auditorů, vedoucích pracovníků bez právního vzdělání, s cílem pomoci jim orientovat se v právu v jejich každodenní praxi.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Právo jako pojem – vysvětlení základní terminologie.
 • Typy právních kultur.
 • Struktura právních normativů v ČR – vysvětlení legislativního procesu.
 • Právní síla právních normativů.
 • Dobré mravy a právo – neurčitý právní pojem a jak s ním pracovat.
 • Struktura soudů v ČR, státní zastupitelství.
 • Rozhodnutí – rozdělení dle typů a oblastí práva.
 • Opravné prostředky dle typu práva (občanské, trestní, správní).
 • Počítání času a druhy lhůt v právu.
 • Co by nemělo chybět ve znalostech právního minima.
 • Vysvětlení konkrétních zákonů.
 • Dohled ČNB a FAÚ.
 • Audit regulovaných subjektů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Petr Novotný
Ing. Radek Ščotka, MBA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 5 400,- Kč bez DPH (6 534,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 100,- Kč bez DPH (8 591,- Kč s DPH)

Přihlásit se