Právní minimum pro interního auditora

9.11.2023 - 10.11.2023
variabilní symbol: 23279

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky interního auditu a potřebují právní základy.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je podpořit právní vědomí interních auditorů, vedoucích pracovníků bez právního vzdělání, s cílem pomoci jim orientovat se v právu v jejich každodenní praxi.

OBSAH SEMINÁŘE

• Právo jako pojem – vysvětlení základní terminologie.
• Typy právních kultur.
• Struktura právních normativů v ČR – vysvětlení legislativního procesu.
• Právní síla právních normativů.
• Dobré mravy a právo – neurčitý právní pojem a jak s ním pracovat.
• Struktura soudů v ČR, státní zastupitelství.
• Rozhodnutí – rozdělení dle typů a oblastí práva.
• Opravné prostředky dle typu práva (občanské, trestní, správní).
• Počítání času a druhy lhůt v právu.
• Co by nemělo chybět ve znalostech právního minima.
• Vysvětlení konkrétních zákonů.
• Dohled ČNB a FAÚ.
• Audit regulovaných subjektů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Petr Novotný
Ing. Radek Ščotka

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 5 400,- Kč bez DPH (6 534,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 100,- Kč bez DPH (8 591,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)

Přihlásit se