Praktický průvodce začínajícího auditora: aneb od programu, přes zajišťování důkazů, po prezentaci zprávy interního auditu.

Aktualizováno

22.3.2024 - 22.3.2024
variabilní symbol: 24049

ÚROVEŇ

Pro začátečníky v auditu, ať již zkušené experty z jiných oblastí nebo absolventy.

URČENO PRO

Téma semináře je vhodné pro naprosté začátečníky v auditu, ať již čerstvé absolventy nebo zkušené experty z jiných oblastí, pro které je auditní činnost novou disciplínou, do které vstoupili.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář Praktický průvodce začínajícího auditora nabízí skutečně praktický a efektivní úvod do výkonu interního auditu pro naprosté nováčky v oblasti auditu, ať již zkušené experty z jiných oblastí nebo čerstvé absolventy.

Za obě skupiny jsou vítání účastníci, kteří se chtějí dozvědět vybrané best practices z celého spektra průběhu auditu, tedy již od tvorby auditního programu, přes vlastní auditování až po tvorbu a prezentaci zprávy interního auditu či sledování opatření. Podíváme se i na praktické tipy pro vedení auditních rozhovorů nebo pro bezpečné a efektivní využívání informačních systémů.

Předmětem semináře nejsou standardy, metodiky nebo jakákoli regulatorika, ale praktické rady a tipy pro výkon interního auditu tak, aby noví členové oboru byly podpořeni v rychlé adaptaci na obor, do kterého vstoupili.

Cílem semináře je usnadnit a pomoci novým interním auditorům jejich práci, proces adaptace a efektivně urychlit jejich hladký vstup do arény interního auditu.

Obsah semináře je vhodné zkombinovat se seminářem Audit IT pro non-IT auditory.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Cíl auditu.
 • Přístupy k auditu, klasický a agilní.
 • Plán a program interního auditu.
 • Tipy a triky k průběhu auditu.
 • Auditní rozhovor – fyzicky.
 • Auditní rozhovor – online.
 • Reporting a tvorba auditní zprávy.
 • Prezentace auditní zprávy.
 • Dokumentace auditu.
 • Nálezy a opatření.
 • IT a audit.
 • Diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 11:00

Lektor
PhDr. Ing. Jiří Čihák

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 1 950,- Kč bez DPH (2 360,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)

Přihlásit se