Pracovní právo a judikatura ve víru permanentních změn

Aktualizováno

18.11.2024 - 18.11.2024
variabilní symbol: 24291

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, compliance pracovníky, personalisty, risk manažery a další, pro které je potřebné orientovat se v aktuálních změnách v pracovním právu a v souvisejících oblastech.

CÍL SEMINÁŘE

Z pohledu zaměstnavatelů přicházejí změny v pracovním právu často nečekaně, jen s minimem času „na adaptaci“. V roce 2024 jsou v legislativním procesu hned dvě další významné novelizace zákoníku práce (a další se již připravuje), přitom zaměstnavatelé se v průběhu prvního pololetí teprve vyrovnávali s novelizacemi z roku předchozího. Jaké změny a „domácí úkoly“ čekají na zaměstnavatele z přijatých i nyní projednávaných změn pracovněprávních předpisů Vám přiblíží seminář, který by měl přispět k lepší orientaci účastníků v kaskádě legislativních úprav v této oblasti. Cílem je napomoci odlišení změn podstatných od méně významných, upozornit na lhůty k provedené jednotlivých opatření a hrozící sankce. Součástí semináře bude i seznámení s nejnovější zajímavou pracovněprávní judikaturou pohledu lektora – advokáta zastupujícího zaměstnavatele v pracovněprávních sporech i ve vyjednáváních s odbory.

OBSAH SEMINÁŘE

Komplexní seznámení s nejnovějšími změnami zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších předpisů v oblasti zaměstnávání, zejména pokud jde o:

 • informační povinnosti zaměstnavatele,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • právní úpravu práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů,
 • překážky v práci,
 • pracovní dobu a přestávky v práci,
 • doručování písemností v pracovněprávních vztazích,
 • agenturní zaměstnávání,
 • změny v oblasti odměňování,
 • změny v oblasti kolektivního vyjednávání,
 • skončení pracovního poměru,
 • nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce,
 • novinky z pracovněprávní judikatury,
 • připravované změny v pracovněprávní oblasti (zkušební doba, výpovědní doba aj.)
 • otázky a odpovědi.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 500,- Kč bez DPH (4 235,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 4 200,- Kč bez DPH (5 082,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 4 000,- Kč bez DPH (4 840,- Kč s DPH)

Přihlásit se