Pracovní právo a judikatura ve víru permanentních změn

Nový

27.2.2024 - 27.2.2024
variabilní symbol: 24015

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, compliance pracovníky, personalisty, risk manažery a další, pro které je potřebné orientovat se v aktuálních změnách v pracovním právu a v souvisejících oblastech.

CÍL SEMINÁŘE

Druhá polovina roku 2023 přinesla do pracovního práva mnoho změn na jejichž implementaci měli zaměstnavatelé jen minimum času – i v roce 2024 čekají na zaměstnavatele „domácí úkoly“ vyplývající hned z několika dalších novelizací zákoníku práce (a dalších souvisejících předpisů), které jsou v již v různých fázích legislativního procesu – seminář by měl přispět k lepší orientaci účastníků v kaskádě legislativních úprav v této oblasti, napomoci odlišení změn podstatných od méně významných, upozornit na lhůty k provedené jednotlivých opatření a hrozící sankce. Součástí semináře bude i seznámení s nejnovější zajímavou pracovněprávní judikaturou.

OBSAH SEMINÁŘE

Komplexní seznámení s filozofií nejnovějších změn zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších předpisů v oblasti zaměstnávání, zejména pokud jde o:

 • informační povinnosti zaměstnavatele,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • právní úpravu práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů,
 • překážky v práci,
 • pracovní dobu a přestávky v práci,
 • doručování písemností v pracovněprávních vztazích,
 • agenturní zaměstnávání,
 • navrhované změny v oblasti odměňování,
 • navrhované změny v oblasti kolektivního vyjednávání,
 • nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce,
 • novinky z judikatury,
 • otázky a odpovědi.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 200,- Kč bez DPH (3 872,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 850,- Kč bez DPH (4 659,- Kč s DPH)

Přihlásit se