Požadavky nových Globálních standardů a jejich komunikace s vedením

Nový
Globální standardy

7.10.2024 - 7.10.2024
variabilní symbol: 24231

ÚROVEŇ

Pro ředitele a vedoucí interního auditu a seniorní auditory.

URČENO PRO

Určeno především pro vedoucí interního auditu a ty auditory, kteří komunikují s orgány společnosti a vrcholovým vedením.

CÍL SEMINÁŘE

Poskytnout přehled požadavků Globálních standardů interního auditu, které vyžadují interakci s vrcholovým vedením a které by měli interní auditoři s vedením komunikovat. Diskuse možných přístupů a konkrétních příkladů z praxe účastníků.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Požadavky nových Globálních standardů s vazbou na vrcholové vedení (zejména doména č. III).
  • Které informace vedení zprostředkovat především?
  • Máme tu správnou podporu vedení?
  • Má interní audit vůči vedení vše (s)plněno?
  • Diskuse k úskalím vybraných standardů/požadavků a jejich komunikace s vedením - co od vedení „nakoupit“ a co jim „prodat“.

Maximální kapacita semináře je 12 účastníků.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Jana Báčová, CIA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 600,- Kč bez DPH (3 146,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 150,- Kč bez DPH (3 812,- Kč s DPH)

Přihlásit se