Pověřen výkonem interního auditu v organizaci – jak dál?

16.10.2023 - 16.10.2023
variabilní symbol: 23254

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Zaměstnanci bez praxe v interním auditu nově pověření výkonem interního auditu v organizaci, kde před tím interní audit nepůsobil.

CÍL SEMINÁŘE

Pomoci zaměstnancům, kteří nemají předchozí zkušenost s interním auditem zorientovat se v nastalé situaci a poskytnout jim srozumitelný rámcový návod, jak začít a jak vybudovat jednočlenný útvar interního auditu, a naopak na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.

OBSAH SEMINÁŘE

• Právní rámec působení zaměstnance pověřeného výkonem interního auditu v organizaci.
• Jaké podmínky pro činnost vyžadovat od vedení organizace, aby se skutečně jednalo o interní audit?
• Vnitřní předpisy, které je potřeba přijmout, co mají obsahovat a jak je vytvořit (Statut interního auditu, Etický kodex interního auditu, Manuál interního auditu, Manuál zajišťování kvality).
• Počáteční analýza rizik v organizaci a plán na jejich snížení jako předpoklad pro první plán interního auditu.
• Roční a střednědobý plán interního auditu a úskalí, které přináší pro jednočlenný interní audit.
• Jak dosáhnout standardizovaných a opakovatelných procesů? Jaké pomocné evidence si vytvořit? Tvorba vzorů písemností interního auditu.
• Jak se vypořádat se supervizí u jednočlenného interního auditu?
• Zajišťování zpětné vazby.
• Příprava na sebehodnocení s následnou validací nebo na externí hodnocení.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se