Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz - interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy

24.9.2024 - 24.9.2024
variabilní symbol: 24216

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti vybraných provozních výdajů.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou procesů pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu, v souladu s principy 3E a dobré praxe.

Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat agendy a procesy pokladní služby, cestovních náhrad a autoprovozu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Vnitřní předpisy a dobrá praxe související s oblastmi pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu v subjektech veřejné správy.
  • Vývojové diagramy jednotlivých procesů s identifikací a analýzou možných rizik.
  • Řádná správa a dobrá praxe, interní předpisy, účetní zachycení jednotlivých operací.
  • Praktické postupy provedení jednotlivých auditů.
  • Přístup auditu a kontroly (audit systému, finanční a výkonu).
  • Checklist k provedení auditu jednotlivých oblastí.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se