Podvod, aneb co s tím

5.10.2023 - 5.10.2023
variabilní symbol: 23236

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář poskytne teoretický i praktický rámec k hodnocení rizika podvodu ve společnosti optikou interního auditu a popíše indikátory, kterými by se měl auditor v při výkonu auditní praxe zabývat. Dále seznámí účastníky s možnými postupy v případě odhalení podvodu v organizaci, s možným rozdělením kompetencí, možným nastavením procesu interního šetření a způsoby pro sběr a získávání informací v průběhu interního šetření. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly mechanizmů k indikaci podvodného jednání ve společnosti i na otázky týkající se interního šetření podvodného jednání. V neposlední řadě si účastníci budou moci vyzkoušet praktická cvičení v oblasti identifikace podezření na podvodné jednání.

OBSAH SEMINÁŘE

• Vymezení pojmů etika a podvod ve společnosti.
• Standardy IA a přístupy k hodnocení rizika podvodu.
• Interní auditor a vyšetřovatel podvodů – rozdíly, synergie.
• Jak přijít na podvod ve společnosti – praktický seminář.
• Rozhodnutí o zahájení interního šetření.
• Sestavení týmu a identifikace zdrojů pro interní šetření.
• Typy rozhovorů během interního šetření.
• Průběh interního šetření, závěry a vyhodnocení.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Martin Dohnal
Ing.,Bc. Kateřina Schovánková Nejedlá

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se