Plánování v interním auditu – od strategie interního auditu až po každodenní činnost

9.11.2023 - 9.11.2023
variabilní symbol: 23278

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři včetně manažerů útvaru interního auditu napříč všemi sektory (soukromý, veřejná správa, veřejné finance).

CÍL SEMINÁŘE

Jaká je „nejlepší praxe“? Rady a informace pro naplňování poslání interního auditu, plánování činnosti útvaru IA (krátkodobé i dlouhodobé), situace z praxe včetně diskuse nad praktickými příklady, zdokonalení znalosti celkové problematiky.

OBSAH SEMINÁŘE

• Co vše lze plánovat? Druhy plánování v interním auditu.
• Vstupy pro sestavení plánů interního auditu.
• Audit Universe.
• Zdroje interního auditu.
• Naplňování plánu interního auditu, procesní pojetí vytvoření a realizace plánu.
• Co vše vyplývá z Mezinárodního rámce profesní praxe IA?
• Naplňování operativních potřeb „zákazníků“ interního auditu.
• Reporty k plnění plánu, vhodné KPI.
• Nastavení metodiky v útvaru interního auditu.
• Praktické příklady.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Radek Kánský

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se