Plánování interního auditu a podávání zpráv

Nový

18.10.2023 - 18.10.2023
variabilní symbol: 23258

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu a interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s možnými přístupy k sestavení plánů interního auditu, vč. analýzy rizik, realizací naplánované auditní zakázky až po vydání zprávy z auditu a následného reportingu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Legislativní rámec.
• Základní dokumenty.
• Audit universe.
• Analýza rizik.
• Plán časových zdrojů.
• Sestavení plánů auditů.
• Plnění plánů a výkon interního auditu.
• Podávání zpráv.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Pavel Folkman, CIA
Ing. Jiří Machát

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se