Plán kontinuity činností, jeho rizika

Nový

11.10.2024 - 11.10.2024
variabilní symbol: 24240

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, vedoucí pracovníky, manažery, compliance specialisty, manažery kybernetické bezpečnosti a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí se základními přístupy při tvorbě plánu kontinuity činností (BCP) a rozdílem mezi plánem obnovy (DRP). Cílem školení je pochopení významnosti a to nejen z důvodu požadavků regulace (např. NIS2/DORA atd.), ale především praktického využití.

OBSAH SEMINÁŘE

Účastníci kurzu si zopakují důležité pojmy v rámci sestavování plánu kontinuity činností (např. dle normy ISO). Zároveň se podíváme na různé druhy přístupů a to jak pro malé společnosti, tak pro ty největší . Kurz je zaměřen na praktické využití a upozornění na nejčastější chyby.

Konkrétně se bude jednat o tyto oblasti:

  • Základní pojmy.
  • Rozdíl mezi BCP a DRP.
  • Co by měl obsahovat BCP plán.
  • Praktické ukázky a příklady.
  • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Mgr. Lucie Jahnová

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)

Přihlásit se