Personální a organizační audity

24.10.2024 - 24.10.2024
variabilní symbol: 24263

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům, manažerům zabývajícím se či plánujícím audity s personální tématikou i dalším odborníkům zabývajícím se zdokonalováním kvality řízení i účelnosti vnitřního organizačního uspořádání firem i veřejných institucí, zeštíhlováním organizací, snižováním personálních i dalších nákladů apod.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů. Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jaká hodnotící kritéria při nich používat, jak volit jejich metody, formulovat a prezentovat jejich závěry a doporučení i jak s jejich závěry dále pracovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Druhy personálních a organizačních auditů, jejich cíle, význam, metody a doporučení.
  • Specifika personálních a organizačních auditů a jejich metod.
  • Spolupráce vnitřních a vnějších auditorů při provádění personálních a organizačních auditů.
  • Podklady pro provádění personálních a organizačních auditů.
  • Metody a závěry personálního auditu/auditu lidských zdrojů.
  • Metody a závěry auditu řízení lidských zdrojů.
  • Metody a nástroje organizačního auditu.
  • Vzájemné vztahy mezi jednotlivými druhý personálních a organizačních auditů a jejich synergie.
  • Doporučení personálních auditů a jejich ilustrace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se