Personální a organizační audity

Nový

12.10.2023 - 12.10.2023
variabilní symbol: 23250

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům, manažerům zabývajícím se plánováním a řízením organizačního rozvoje, firemní strategií, i dalším odborníkům zabývajícím se zdokonalováním vnitřního organizačního uspořádání firem či veřejných institucí, zeštíhlováním organizací, snižováním personálních i dalších nákladů apod. i veřejné sféry.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů. Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jaká hodnotící kritéria při nich používat, jak volit jejich metody, formulovat a prezentovat jejich závěry a doporučení i jak s jejich závěry dále pracovat.

OBSAH SEMINÁŘE

• Cíle a význam personálních a organizačních auditů.
• Podklady pro provádění personálního a organizačního auditu.
• Metody a závěry personálního auditu.
• Doporučení personálního auditu a jejich ilustrace.
• Důvody a kritéria organizačního auditu.
• Metody a nástroje organizačního audit.
• Mapování a navrhování nového průběhu a organizace hlavních, podpůrných a řídících procesů.
• Výsledky, závěry a doporučení organizačního auditu z krátkodobého i dlouhodobější hlediska.
• Ukázky závěrů a doporučení organizačního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se