Personalistika a mzdy v kontextu GDPR v praxi

Nový

12.3.2024 - 12.3.2024
variabilní symbol: 24034

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, personalisty, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů v oblasti personalistky. V rámci jednotlivých procesů od zpracování osobních údajů od uchazečů o pracovní pozici až po jejich ukončení. Jednotlivé procesy budou demonstrovány na praktických příkladech z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy ochrany osobních údajů, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“). V průběhu školení bude analyzován celý cyklus zaměstnance v organizaci a s ním spojené zpracování osobních údajů. Jedná se o tyto oblasti:

 • Zpracování osobních údajů před vznikem pracovního poměru.
  1. Nábor a výběr (oprávněnost požadavků na uchazeče, zpracování osobních údajů z CV, předávání údajů v rámci organizace atd.).
  2. Nástup a uzavření smlouvy (vstupní dotazníky, kopírování dokladů, výpis z trestního rejstříku atd.).
   • Zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru.
    1. Zpracování mezd (interní vs. externí zajištění zpracování mezd).
    2. Podpůrné proces (hodnocení a vzdělávání zaměstnanců atd.).
     • Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru.
      1. Výstupní řízení (odebrání přístupů, uchování dokumentace atd.).
       • Ostatní oblasti týkající se zpracování osobních údajů v personalistice.
        1. Komunikace s úřady (FÚ, ÚP, ČSSZ,…).
        2. Bezpečnost uložení spisů.
        3. Interní marketing.
        4. Trendy a změny v přístupech ÚOOÚ.
         • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Lucie Jahnová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se