Osm lekcí ze základů interního auditu

11.11.2024 - 12.11.2024
variabilní symbol: 24280

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Začínající interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření – to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA.

OBSAH SEMINÁŘE

1. lekce: Rámec pro profesní praxi IA – jeho pojetí a význam pro praxi IA; Definice IA – co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; Etický kodex IA – principy a pravidla chování auditorů a zásady pro spolehlivý výkon IA.

2. lekce: Postavení, pravomoci a odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organizaci – organizační a funkční nezávislost IA, Statut IA; možnosti narušení nezávislosti a objektivity IA. Zajištění a zvyšování a hodnocení kvality IA.

3. lekce: Řídicí a kontrolní systém – co by IA měl znát o internal governance, řídicích a kontrolních systémech v organizaci.

4. lekce: IA a řízení rizik – co by interní auditor měl znát o rizicích a způsobech řízení rizik v organizaci, auditování na bázi rizika.

5. lekce: Produkty IA – zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy auditních zakázek – hodnocení souladu a výkonnosti na úrovni systému a operací.

6. lekce: Plánování IA – východiska pro plánování na střednědobé a roční úrovni, plánování na základě analýzy rizik, hodnocení plnění plánu.

7. lekce: Realizace IA – proces auditu podle jednotlivých fází, přípravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování – vedení interview, strukturovaná práce s informacemi.

8. lekce: Dokumentace, reporting a monitoring – vedení auditní dokumentace, obsah, vedení pracovní dokumentace interního auditu ; Auditní zprávy a jejich projednání – požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roční zpráva, monitoring plnění nápravných opatření

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jana Báčová, CIA
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)

Přihlásit se