Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

25.10.2024 - 25.10.2024
variabilní symbol: 24266

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen širokému okruhu účastníků, zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.); dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky:

• s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,

• s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,

• s připravovaným novým zákonem (předpokládaná účinnost 1.1.2021) o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
  • Okruh povinných osob.
  • Definice skutečného majitele.
  • Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury.
  • Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
  • Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
  • Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
  • Dotazy a diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se