Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a problematika provádění mezinárodních sankcí

Nový

6.10.2023 - 6.10.2023
variabilní symbol: 23240

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Součástí semináře je rovněž problematika provádění mezinárodních sankcí, v rámci které bude představen mechanismus fungování v ČR. Provádění mezinárodních sankcí se týká nejen povinných osob, na které jsou v této souvislosti kladeny povinnosti AML zákonem, ale též „nepovinných osob“, kterým vznikají povinnosti na základě zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Účastníci budou seznámeni také s právní úpravou a fungováním národních sankcí.

OBSAH SEMINÁŘE

• Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy.
• Relevantní mezinárodní instituce.
• Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce.
• Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd.
• Politicky exponované osoby.
• Hlavní změny po novele AML zákona, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se