Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy

1.10.2024 - 1.10.2024
variabilní symbol: 24225

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů).

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti oběhu účetních dokladů.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s potřebou organizace veřejné správy mít zpracovaný dostatečný a funkční oběh účetních dokladů jako předpoklad správného a včasného zaúčtování účetních operací. Interním auditorům a kontrolním zaměstnancům dát základní návod, jak s oběhem účetních dokladů pracovat a jak jej posuzovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Předpisy související s oběhem účetních dokladů.
  • Vazby mezi Oběhem účetních dokladů a Organizačním řádem účetní jednotky.
  • Základní okruhy oběhu dokladů:
  • Okruh Investiční a okruh oprav a údržby.
  • Okruh provozních výdajů /autoprovoz, cestovní náhrady, pokladní služba, běžné provozní výdaje, pohledávky, závazky, škody…/.
  • Okruh personalistiky a platů.
  • Okruh dokladů vztahujících se k inventarizaci majetku a závazků.
  • Přístup auditu a kontroly k OÚD - Checklist k provedení auditu, práce se směrnicemi OÚD.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se