Nový zákon o účetnictví (návrh) pro interní auditory a kontrolory ve veřejné správě

Nový

3.10.2024 - 3.10.2024
variabilní symbol: 24228

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a kontrolory v organizacích veřejné správy a veřejných financí.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámení se s novým zákonem o účetnictví (jeho návrhem, dle aktuálního legislativního procesu) a jeho souvislostmi s vnitřním kontrolním systémem organizací veřejné správy a důsledky pro práci interních auditorů a kontrolorů těchto organizací.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Kontext vzniku nového zákona o účetnictví z pohledu interního auditora/kontrolora.
  • Nový zákon o účetnictví pro řádné nakládání s veřejnými prostředky.
  • Prvky účetní závěrky a vnitřní kontrolní systém.
  • Vedení účetnictví organizací veřejné správy s důrazem na průkaznost účetních záznamů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se