Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy

Aktualizováno
Etika
Globální standardy

11.12.2024 - 11.12.2024
variabilní symbol: 24332

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálními standardy.

CÍL SEMINÁŘE

Komplexní seznámení s novými Globálními standardy interního auditu (účinnost od 9.1.2025), včetně etických požadavků, se  zdůrazněním hlavních změn oproti současné profesní úpravě. 

OBSAH SEMINÁŘE

  • Důvody pro revizi rámce a porovnání současné a budoucí struktury Rámce.
  • Jak se orientovat v nových Globálních standardech a na co si dát pozor.
  • Ucelené představení všech standardů a jejich požadavků s důrazem na změny oproti současné úpravě.
  • Diskuse k úskalím a možnostem implementace vybraných nových požadavků a jejich dopadů na funkci interního auditu.

Účastí na semináři naplníte požadované 2 hodiny CPE v oblasti etiky pro udržení certifikací IIA.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jana Báčová, CIA

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se