Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy

Nový

22.3.2024 - 22.3.2024
variabilní symbol: 24047

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálními standardy.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit strukturu nového Rámce a orientaci v nových Globálních standardech, upozornit na hlavní změny oproti současné profesní úpravě a umožnit tak interním auditorům včasnou přípravu na účinnost nových požadavků od r. 2025.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Důvody pro revizi Rámce.
  • Porovnání současné a budoucí struktury Rámce.
  • Jak se orientovat v nových Globálních standardech a na co si dát pozor.
  • Hlavní změny v nových Globálních standardech a jejich dopady na funkci interního auditu.
  • Diskuse k úskalím a možnostem implementace vybraných nových požadavků.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Jana Báčová, CIA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se