ČIIA Novinky

Novinky z profese

18. červenec 2018

Výzva Evropské komise

Výzva Evropské komise na externí členy do Výboru pro sledování auditu

Evropská komise (European Commission) je výkonným orgánem Evropské unie a prosazuje její obecné zájmy.
V současné době vyhlašuje výběrové řízení na externí členy do Výboru pro sledování auditu (Audit Progress Committee, APC). 

Veškeré informace naleznete v oznámení: ZDE.

Přihlášky se zasílají Evropské komisi elektronicky na adresu: ZDE.
Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2018.

2. květen 2018

3. ROČNÍK SOUTĚŽE CENY ZA INOVACI V INTERNÍM AUDITU 2018

Český institut interních auditorů vyhlásil 3. ročník soutěže CENY ZA INOVACI 2018.

 • Vyplněné přihlášky jsou přijímány, včetně popisu inovativního projektu, do 17. srpna 2018.
 • Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen proběhne na národní konferenci ČIIA, která se bude konat ve dnech
  23. - 24. října 2018 v Plzni.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách ZDE.

20. červen 2018

Novinky z The IIA

V rámci zajištění komunikace důležitých změn z Mezinárodního institutu IA (IIA) vás informujeme o schválených návrzích ve struktuře správy IIA, které vstoupí v platnost v červenci 2019:

Jedná se zejména o snížení počtu členů v globální radě z 38 na 17 a zřízení šestičlenného dozorčího výboru. Dále bylo schváleno založení Globálního shromáždění, které bude zahrnovat zástupce z každé mezinárodní pobočky.

Zpráva s podrobnějším popisem schválených změn je dostupná na internetu IIA: ZDE.

26. červen 2018

NOVÉ VYDÁNÍ ČASOPISU INTERNÍ AUDITOR

2_2018.jpgPřinášíme Vám letošní 2. číslo časopisu Interní auditor na téma Lidské zdroje, etika firmy, podniková kultura.
 
Po přihlášení do členské sekce si mohou členové prohlédnout  ON-LINE PODOBU ČASOPISU.

Tištěný výtisk byl zaslán všem členům ČIIA.

Předchozí čísla našeho časopisu jsou volně dostupná v menu  "Online časopis".

 

8. červen 2018

The IIA vydal nová Stanoviska!

The IIA vydal nová Stanoviska:

 • Who Conformance Matters
  Vychází ze skutečnosti, že interní audit musí fungovat na nejvyšší úrovni etických a odborných kompetencí. Soulad se standardy IIA (včetně dalších závazných prvků Mezinárodního rámce) je klíčem k poskytování důvěryhodného ujištění. Činnost každého profesionálního interního auditora a útvaru interního auditu jako celku by měla fungovat na základě statutu interního auditu, který respektuje povinný charakter závazných prvků Mezinárodního rámce. Měl by být zaveden a udržován program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, včetně pravidelného externího hodnocení. 
 • Internal Auditors Role in Corporate Governance
  Zmiňuje důležitost úlohy interního auditu v oblasti správy a řízení společnosti, v systému řízení rizik a v oblasti vnitřních řídicích a kontrolních procesů. V souvislosti s nárůstem a složitostí rizik se působení interního auditu zřejmě rozšíří také do oblastí, jako je správa rizik, kultura, etika a nefinanční reporting. V souvislosti s rostoucí škálou rizik vznikajících z nových inovací se může stát agilní funkce interního auditu nepostradatelnou podporou řádné správy a řízení společnosti. 

Jsou dosupná pro členy ČIIA v členské sekci v Dokumentech ke stažení.

26. únor 2018

Vystupujícím na ECIIA KONFERENCI 2018 bude prezident ČIIA - Tomáš Pivoňka!

ECIIA2018.jpg

ECIIA ve spolupráci s IIA Španělsko pořádá ECIIA KONFERENCI, která se uskuteční ve dnech 3. - 5. října 2018 v Madridu.   

 • Na této konferenci vystoupí i prezident ČIIA - TOMÁŠ PIVOŇKA.
  Informace o přednášejících: ZDE.
 • Informační leták: ZDE.
  Časová sleva platná do 31. května 2018.

  NOVINKA - Pokud se do Španělska nechystáte, konference bude nově vysílána. Můžete si objednat pouze tuto službu, do které je zahrnuto i osvědčení CPE.

Vícehttp://www.interniaudit.cz/ informací naleznete na konferenčním webu - ZDE.