ČIIA Novinky

Novinky z profese

30. červen 2020

Tomáš Pivoňka opět zvolen prezidentem ČIIA

TP2020pr

Tomáš Pivoňka, ředitel útvaru audit a compliance ve společnosti ČEZ, byl opět zvolen prezidentem Českého institutu interních auditorů (ČIIA).

Rada ČIIA zvolila dne 23. června 2020 Tomáše Pivoňku svým prezidentem již počtvrté. Funkční období je dvouleté. 

„Zvolení na čtvrté funkční období je projevem velké důvěry a zároveň velkým závazkem. Mimořádná opatření související s COVID-19 mají významný dopad na fungování ČIIA. Přesto pevně věřím, že díky našemu renomé, dobré finanční situaci a skvělým kolegům v Kanceláři a Radě ČIIA situaci zvládneme. Zároveň současná situace generuje zajímavé příležitosti pro rozvoj nových aktivit ČIIA, např. ve formě on-line vzdělávání nebo rozšíření aktivit na Slovensko, kde národní institut neexistuje," uvedl Tomáš Pivoňka.


Tomáš Pivoňka je v čele ČIIA od roku 2014 a dosud v této funkci pracoval především na prohloubení spolupráce s klíčovými partnery ČIIA, kterými jsou Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Rada pro veřejný dohled nad auditem a Institut členů správních orgánů. Zabýval se také intenzivně propagací interního auditu mezi manažery a mladou generací. 

Útvar interního auditu ČEZ řídí Tomáš Pivoňka od roku 2015 (od roku 2019 řídí i compliance). Předtím působil více než 10 let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik. Tomáš Pivoňka je také členem představenstva Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), kam byl zvolen jako teprve druhý Čech v historii.

„Interní audit je velice důležitým prvkem v byznysu, protože funguje nezávisle. Je důležitým mechanismem zpětné vazby pro manažery, zlepšuje procesy, předchází rizikům a kultivuje prostředí ve firmě,“ vysvětluje Pivoňka.

2. červenec 2020

Časopis Interní auditor 1/2020

Casopis_1_2020webnPřinášíme Vám první letošní vydání našeho časopisu INTERNÍ AUDITOR.
Můžete se seznámit s šedesátistránkovým dvojčíslem, které reaguje zejména na události minulých měsíců.

Jednou ze zásadních změn je, že nyní nebudete otáčet stránkami časopisu, který jste našli
v poštovní schránce, ale budete si prohlížet elektronickou podobu, jak jsme již dříve informovali. Věříme, že se Vám bude časopis líbit a zaujme Vás mnoho zajímavých článků
na aktuální témata.

Časopis naleznete na webu ČIIA  v členské sekci - dostupný pouze členům ČIIA.
Elektronické vydání bylo zasláno členům ČIIA e-mailem.

18. červen 2020

PRŮZKUM KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

ČIIA se zapojil do mezinárodního průzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Najděte si 20 minut a vyplňte dotazník, který je k dispozici do 31. 7. 2020 ZDE a to i v českém jazyce!

Více informací najdete v přiloženém průvodním dopise ZDE.

4. červen 2020

VÝBORY PRO AUDIT V EVROPSKÉM VEŘEJNÉM SEKTORU - PŘELOŽENÉ STANOVISKO

Český institut interních auditorů (ČIIA) pro vás přeložil dokument Výbory pro audit v evropském veřejném sektoru. Jedná se o český překlad stanoviska Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), jejímž je ČIIA členem. Cílem dokumentu je propagovat roli výboru pro audit jako klíčového prvku v rámci dobré správy (good governance) veřejných organizací.

Stanovisko mapuje situaci v zemích EU z hlediska složení, role a odpovědností výborů pro audit. Dokument dále popisuje výhody, které výbory pro audit přinášejí do systému řízení rizik, ochrany majetku a kvality služeb veřejného sektoru. Nedílnou součástí je také podrobný popis vztahu výboru pro audit a interního auditu, vč. praktické přílohy v podobě vzorového statutu.

Stanovisko připravil Výbor pro veřejný sektor ECIIA, jehož členem je také prezident Českého institutu interních auditorů, Mgr. Tomáš Pivoňka, který dodává „výbory pro audit mají svojí nezastupitelnou roli jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Stanovisko jsme zpracovali tak, aby pomohlo organizacím ve veřejném sektoru lépe pochopit přínosy výborů pro audit a současně poskytlo praktický návod k jejich zřízení“.

Přeložený dokument naleznete ZDE.
Anglická verze dokumentu k dispozici ZDE. 12. červen 2020

Mezinárodní konference The IIA / NOVÝ TERMÍN KONÁNÍ 2. - 4. LISTOPADU 2020

The IIA pořádá Mezinárodní konferenci, která se uskuteční V NOVÉM TERMÍNU 2. - 4. listopadu 2020 v Maimi, Florida.

  • Název konference: CRUISE INTO INTERNAL AUDIT
  • Konferenční webové stránky jsou k dispozici- ZDE.
  • Registrační formulář a ceny naleznete - ZDE.

3. červen 2020

Online zkouška CIA v ČEŠTINĚ!

Mezinárodní institut interních auditorů nově nabízí kandidátům v procesu mezinárodní certifikace možnost absolvovat zkoušku CIA online i v českém jazyce. Online testování je dostupné pouze do 29. července 2020.

Více informací, jak funguje tzv. online proctoring se dozvíte ve videu ZDE nebo na webu Pearson Vue ZDE.

Pozn. Dohlížející proktor a technická podpora je dostupná pouze v anglickém jazyce.

K online testování je potřeba následující:

  • Platný občanský průkaz (jméno a příjmení musí být totožné s tím, které je uvedeno ve Vašem účtu).
  • Počítač s připojenou webkamerou, mikrofonem a reproduktory.
  • Další technické požadavky najdete ZDE v dolní části v sekci „Additional information - System requirements“

V případě dotazů se můžete obrátit na slečnu Bezouškovou.

27. duben 2020

Zkouška CIA, CRMA a CIA Challenge – MOŽNOST TESTOVÁNÍ ONLINE

Mezinárodní institut interních auditorů nově nabízí kandidátům v procesu mezinárodní certifikace možnost absolvovat zkoušku CIA, CRMA a CIA Challenge formou online z prostředí domova. Tyto zkoušky lze konat jen v anglickém jazyce podle nového sylabu 2019.

Online testování je dostupné pouze po dobu 3 měsíců.

Více informací, jak funguje tzv. online proctoring se dozvíte ve videu ZDE nebo na webu Pearson Vue ZDE.

K online testování je potřeba následující:

  • Platný občanský průkaz (jméno a příjmení musí být totožné s tím, které je uvedeno ve Vašem účtu).
  • Počítač s připojenou webkamerou, mikrofonem a reproduktory.
  • Další technické požadavky najdete ZDE v dolní části v sekci „Additional information - System requirements“

V případě dotazů se můžete obrátit na slečnu Bezouškovou.