ČIIA Novinky

Novinky z profese

16. říjen 2020

Online zkouška CIA v ČEŠTINĚ!

Mezinárodní institut interních auditorů nabízí kandidátům v procesu mezinárodní certifikace možnost absolvovat zkoušku CIA online i v českém jazyce. 

Více informací, jak funguje online testování se dozvíte ve videu ZDE nebo na webu Pearson Vue ZDE.

Pozn. Dohlížející proktor a technická podpora je dostupná pouze v anglickém jazyce.

K online testování je potřeba následující:

 • Platný občanský průkaz (jméno a příjmení musí být totožné s tím, které je uvedeno ve Vašem účtu).
 • Počítač s připojenou webkamerou, mikrofonem a reproduktory.
 • Další technické požadavky najdete ZDE v dolní části v sekci „Additional information - System requirements"

V případě dotazů se můžete obrátit na slečnu Bezouškovou.

16. říjen 2020

THE INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK

The IIA představuje The Internal Audit Competency Framework.
Více informací o tomto dokumentu naleznete ZDE. Je k dispozici pro členy ČIIA v členské sekci v Dokumentech ke stažení - Dokumenty The IIA.

Současně The IIA zahájil průzkum, jehož účelem je posoudit současný stav profese interního auditu identifikováním úrovní kompetencí, které v dané oblasti existují.
Průzkum i s dalšími informacemi je k dispozici ZDE do 26. 10. 2020.

5. říjen 2020

MINISTERSTVO FINANCÍ, ODBOR 47 CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKA - NOVÉ DOKUMENTY!

Ministerstvo financí, odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydal nové nebo aktualizované metodické pokyny, příručky a vzorové směrnice. K dispozici jsou zde ke stažení.

 • Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce - ZDE.
 • Vzorová směrnice o řízení rizik ve veřejné správě - ZDE.
 • Metodická příručka pro zadavatele ke zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby - ZDE.
 • Metodická příručka pro zadavatele ke zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb - ZDE.
 • aktualizace metodického pokynu CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky - ZDE.

24. září 2020

Risk in Focus 2021: Hot topics for internal auditors

ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing) zveřejnila nový dokument Risk in Focus 2021, který definuje aktuální témata pro interní auditory.

Dokument ke stažení: ZDE.
Další informace naleznete na webu ECIIA: ZDE.
Tisková zpráva: ZDE.

10 prioritních rizikových oblastí pro interní audit v roce 2021:

 • Cybersecurity and data security 
 • Regulatory change and compliance
 • Digitalisation, new technology and AI
 • Financial, capital and liquidity risks
 • Human capital and talent management
 • Disasters and crisis response
 • Macroeconomic and geopolitical uncertainty
 • Supply chains, outsourcing, and 'nth' party risk
 • Corporate governance and reporting
 • Communications, management and reputation 

30. září 2020

ZÁZNAM - 17. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ (NEJEN) Z FINANČNÍ OBLASTI

17. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Z FINANČNÍ OBLASTI se úspěšně uskutečnilo ONLINE FORMOU 21. 9. 2020.
ZÁZNAM ZE SETKÁNÍ naleznete ZDE.

Na setkání vystoupili následující přednášející s velmi zajímavými tématy:
David Navrátil
(Česká spořitelna)
"Česká ekonomika: chytrá karanténa, chytrá ekonomika a chytré investice"

Petr Strnad (Deloitte)
"Aktuální novinky v oblasti regulace rizik u bank a finančních institucí"

Igor Gricinko (Deloitte)
"PCI DSS v prostředí bank"

30. září 2020

Global Perspectives and Insights - NOVÉ VYDÁNÍ!

The IIA  vydává další dokument ze série "Global Perspectives and Insights ".

 • "From Conformance to Ambition: Applying the Internal Audit Ambition Model  " je k dispozici pouze pro členy ČIIA v členské sekci (v publikacích ke stažení).

Dokumenty vychází pravidelně, každý je zaměřený na určité téma. Vychází pouze pro členy ČIIA.

 

Aktualni_nabidka_rijen_CIIA_2020_webinare

Webinare_aktualni_nabidka_CIIA_2020_final

Vzdelavani_CIIA_2020_2pol_2020_aktualni

18. září 2020

Nový termín konference CA SUMMIT / 12. 5. 2021

Compliance Academy přesouvá termín konference CA Summit na 12. května 2021. Více informací ZDE.

Compliance Academy je soukromou vzdělávací platformou otevřenou profesionálům napříč trhem. Zabývá se problematikou Compliance, ale také řízením rizik, Governance a dalšími oblastmi. Vedle pořádání networkingových akcí, panelových diskuzí nebo workshopů neustále usiluje o tvorbu zajímavého oborového obsahu – od krátkých článků přes hlubší analýzy až např. po realizaci oborových průzkumů.

Pro ČLENY ČIIA je zajištěna SNÍŽENÁ CENA po zadání kódu v registračním formuláři: CIIA2.

4. srpen 2020

IPPF - Nová Doplňková směrnice

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici (Globální technologickou auditní pomůcku - GTAG):

 • IT Essentials for Internal Auditors
  Cílem této směrnice je pomoci interním auditorům porozumět významným prvkům organizace a souvisejícím problémům a rizikům. 
  Více informací: ZDE.

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

3. srpen 2020

The IIA´s Three Lines Model

V červenci 2020 The IIA publikoval dokument "The IIA´s Three Lines Model" (dříve pod názvem "The Three Lines of Defense")

Nový model objasňuje oblast působnosti a spolupráce klíčových funkcí v organizaci, s cílem posílení správy a řízení rizik. Plánem IIA je vyvinout řadu doplňujících dokumentů, které poskytnou další podrobnosti o tom, jak lze model tří linií přijmout, přizpůsobit a použít v konkrétních oblastech (např. veřejný sektor, udržitelnost, technologie). 

Dokument naleznete ZDE.

12. červen 2020

Mezinárodní konference The IIA / 2. - 4. LISTOPADU 2020 / VIRTUÁLNÍ AKCE

The IIA pořádá Mezinárodní konferenci 2. - 4. listopadu 2020 v Maimi. Tato konference se uskuteční VIRTUÁLNĚ.

 • Název konference: CRUISE INTO INTERNAL AUDIT
 • Konferenční webové stránky jsou k dispozici- ZDE.
 • Registrační formulář a ceny naleznete - ZDE.