4. červen 2020

VÝBORY PRO AUDIT V EVROPSKÉM VEŘEJNÉM SEKTORU - PŘELOŽENÉ STANOVISKO

Český institut interních auditorů (ČIIA) pro vás přeložil dokument Výbory pro audit v evropském veřejném sektoru. Jedná se o český překlad stanoviska Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), jejímž je ČIIA členem. Cílem dokumentu je propagovat roli výboru pro audit jako klíčového prvku v rámci dobré správy (good governance) veřejných organizací.

Stanovisko mapuje situaci v zemích EU z hlediska složení, role a odpovědností výborů pro audit. Dokument dále popisuje výhody, které výbory pro audit přinášejí do systému řízení rizik, ochrany majetku a kvality služeb veřejného sektoru. Nedílnou součástí je také podrobný popis vztahu výboru pro audit a interního auditu, vč. praktické přílohy v podobě vzorového statutu.

Stanovisko připravil Výbor pro veřejný sektor ECIIA, jehož členem je také prezident Českého institutu interních auditorů, Mgr. Tomáš Pivoňka, který dodává „výbory pro audit mají svojí nezastupitelnou roli jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Stanovisko jsme zpracovali tak, aby pomohlo organizacím ve veřejném sektoru lépe pochopit přínosy výborů pro audit a současně poskytlo praktický návod k jejich zřízení“.

Přeložený dokument naleznete ZDE.
Anglická verze dokumentu k dispozici ZDE. ostatní novinky