14. březen 2019

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici - Assessing the Risk Management Process

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici - Obecnou praktickou pomůcku:
Assessing the Risk Management Process 

Cílem této příručky je pomoc internímu auditu při vývoji přístupů k přezkoumání a posouzení účinnosti procesů a strategie řízení rizik organizace.

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

ostatní novinky