8. červen 2018

The IIA vydal nová Stanoviska!

The IIA vydal nová Stanoviska:

  • Who Conformance Matters
    Vychází ze skutečnosti, že interní audit musí fungovat na nejvyšší úrovni etických a odborných kompetencí. Soulad se standardy IIA (včetně dalších závazných prvků Mezinárodního rámce) je klíčem k poskytování důvěryhodného ujištění. Činnost každého profesionálního interního auditora a útvaru interního auditu jako celku by měla fungovat na základě statutu interního auditu, který respektuje povinný charakter závazných prvků Mezinárodního rámce. Měl by být zaveden a udržován program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, včetně pravidelného externího hodnocení. 
  • Internal Auditors Role in Corporate Governance
    Zmiňuje důležitost úlohy interního auditu v oblasti správy a řízení společnosti, v systému řízení rizik a v oblasti vnitřních řídicích a kontrolních procesů. V souvislosti s nárůstem a složitostí rizik se působení interního auditu zřejmě rozšíří také do oblastí, jako je správa rizik, kultura, etika a nefinanční reporting. V souvislosti s rostoucí škálou rizik vznikajících z nových inovací se může stát agilní funkce interního auditu nepostradatelnou podporou řádné správy a řízení společnosti. 

Jsou dosupná pro členy ČIIA v členské sekci v Dokumentech ke stažení.

ostatní novinky