7. květen 2020

Protikorupce ve veřejné správě - Video prezentace

Nabízíme Vám volně ke shlédnutí zajímavou video prezentaci, která rozebírá nejčastější pojmy v oblasti protikorupce a může podpůrně sloužit jako podklad pro interní protikorupční program a pro interní vzdělávání zaměstnanců v dané oblasti. Závěr prezentace stručně vysvětluje možný přístup k řízení rizik.
Autorem prezentace s komentářem je členka Českého institutu interních auditorů, Ing. Simona Székelyová, MBA, které touto cestou děkujeme za vyhotovení a zpřístupnění prezentace.

VIDEO PREZENTACE k dispozici: ZDE.

ostatní novinky