20. červen 2018

Novinky z The IIA

V rámci zajištění komunikace důležitých změn z Mezinárodního institutu IA (IIA) vás informujeme o schválených návrzích ve struktuře správy IIA, které vstoupí v platnost v červenci 2019:

Jedná se zejména o snížení počtu členů v globální radě z 38 na 17 a zřízení šestičlenného dozorčího výboru. Dále bylo schváleno založení Globálního shromáždění, které bude zahrnovat zástupce z každé mezinárodní pobočky.

Zpráva s podrobnějším popisem schválených změn je dostupná na internetu IIA: ZDE.

ostatní novinky