21. září 2021

NOVĚ ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKY MFČR

Centrální harmonizační jednotky MFČR zveřejnila následující metodické pokyny a metodickou příručku na webových stránkách Ministerstva financí:

  • Metodický pokyn CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy: ZDE.
  • Metodický pokyn CHJ č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy): ZDE.
  • Příručka dobré praxe kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů: ZDE.

Dále byla zveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí následující stanoviska:

  • Stanovisko CHJ č. 2/2021 k prověření zvláštní odborné způsobilosti účetních v rámci přezkoumání hospodaření: ZDE.
  • Stanovisko CHJ č. 3/2021 k problematice předávání informace o závažných zjištěních dle ustanovení § 22
    odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě: ZDE.
  • Stanovisko CHJ č. 4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC: ZDE.

ostatní novinky