21. únor 2023

Návrh nového znění standardů - veřejné připomínkování zahájeno!

Vážené interní auditorky, vážení interní auditoři,

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, včetně Mezinárodních standardů pro profesní praxi IA, prochází významnými změnami. Mezinárodní rada pro standardy interního auditu (Internationa Internal Audit Standards Board) v průběhu několika minulých let připravovala ve spolupráci s praktikujícími odborníky i dalšími zainteresovanými stranami transformaci profesního rámce a standardů.  

V rámci probíhajícího procesu zve nyní The IIA širokou veřejnost, aby se aktivně účastnila připomínkování navrženého nového znění standardů. Devadesátidenní lhůta, kdy je možné se k návrhu vyjádřit, začala 1. března 2023. Na stránce http://www.theiia.org/IPPFEvolution najdete všechny informace o tom, jaký mohou mít nové standardy dopad na vás i celou profesi interního auditu. Zveme vás, abyste se seznámili s návrhem nových standardů a podělili se s námi o vaše komentáře prostřednictvím dotazníku, který bude zveřejněn spolu s návrhem. Neváhejte také k veřejnému připomínkování přizvat ostatní interní auditory i další stakeholdery.

Veškeré informace najdete ZDE.

ostatní novinky