9. únor 2021

Model tří linií v češtině

Český institut interních auditorů vám přináší český překlad dokumentu Model tří linií, který vydal v roce 2020 Mezinárodní institut interních auditorů v originálním názvu The IIA’s three lines model a který aktualizuje model tří linií obrany. K původnímu modelu se vrací překladatel dokumentu a ředitel interního auditu ČEPS, Pavel Vácha „Asi před dvaceti lety spatřil světlo auditorského (a byznysového) světa nenápadný obrázek, který se snažil popsat vztah managementu všech stupňů, interního auditu a spřátelených ujišťovacích funkcí i správních orgánů k rizikům. Dostal jméno „Model tří linií obrany“ jako jistá parafráze střetu rizika a kontrolního mechanismu.“

Model tří linií je novým pohledem na Tři linie obrany. Rozšiřuje základní principy, rozsah a pomáhá organizacím identifikovat struktury a procesy, které nejlépe napomáhají dosažení jejich cílů a umožňují nastavit robustní systém řízení a správy společnosti a řízení rizik. Model je použitelný pro všechny typy organizací. Jak dodává Pavel Vácha „Autoři aktualizace zasáhli jak do původní struktury modelu, v níž své myšlenky prezentují, tak i do jeho obsahu. To vše se zřejmou konzistencí se současnými změnami paradigmatu interního auditu, kdy se nemusíme bát využívat kompetenci interních auditorů i k jiným formám přidávání hodnoty než jen k ujišťovacím aktivitám. Samozřejmě to není ohrožení základních atributů – objektivity, autority a důvěryhodnosti – interního auditu. Zároveň model ponechává dostatek prostoru pro adaptaci popsaných principů na konkrétní podmínky různých organizací.“

Přeložený dokument v českém jazyce je k dispozici ZDE.
Originál dokumentu v anglickém jazyce je k dispozici na webu IIA ZDE.

ostatní novinky