5. říjen 2020

MINISTERSTVO FINANCÍ, ODBOR 47 CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKA - NOVÉ DOKUMENTY!

Ministerstvo financí, odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydal nové nebo aktualizované metodické pokyny, příručky a vzorové směrnice. K dispozici jsou zde ke stažení.

  • Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce - ZDE.
  • Vzorová směrnice o řízení rizik ve veřejné správě - ZDE.
  • Metodická příručka pro zadavatele ke zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby - ZDE.
  • Metodická příručka pro zadavatele ke zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb - ZDE.
  • aktualizace metodického pokynu CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky - ZDE.

ostatní novinky