5. prosinec 2018

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACI

Vážené interní auditorky, Vážení interní auditoři,

jak jsme Vás již přednedávnem informovali, od ledna 2019 IIA připravil velké množství změn v mezinárodní certifikaci. Blížící se termín nese ještě několik dalších změn, na které je třeba upozornit a při případné registraci ke zkouškám je potřeba brát je v potaz.

CGAP, CFSA, CCSA
Na výše uvedené certifikační programy je možnost podávat přihlášky pouze do 14. prosince 2018! Přihlášky v pozdějším termínu již nebudeme moci zpracovat.
V případě registrace ke zkoušce CGAP, CFSA nebo CCSA je doba registrace zkrácena pouze na 2 roky od dne registrace do programu.
Podaří-li se Vás úspěšně složit zkoušku CGAP, CFSA nebo CCSA do 31. prosince 2018, dostanete jedinečnou možnost se registrovat ke zkoušce CIA Challenge Exam (viz níže).

CIA – český jazyk
Jak bylo předem avizováno, aktualizace zkoušek CIA v lednu 2019 se již nebude týkat českého jazyka. CIA zkoušky v českém jazyce budou dostupné pouze do 31. prosince 2020. Registrace k CIA certifikaci s možností skládat zkoušky v českém jazyce je možná do 31. prosince 2019 (přihlášky budou přijímány pouze do 13. prosince 2019) v případě že přihlášku podáte po termínu, systém Vám neumožní zvolit si při zkoušce český jazyk.

CIA Challenge Exam
V případě, že nedisponujete certifikací CIA, tak IIA pro Vás připravil CIA Challenge Exam, kterým Vám dává možnost získat certifikaci CIA, a to jednoduše složením jedné zkoušky. Možnost registrace k CIA Challenge Exam je pouze pro certifikované CGAP, CFSA anebo CCSA, kteří jsou aktivní a dále pro ty, kteří se stanou certifikovanými do 31. prosince 2018. Zkouška CIA Challenge Exam byla vyvinuta na základě rozdílů mezi požadavky ke zkouškám CCSA, CGAP a CFSA a požadavky ke zkoušce CIA s důrazem na Mezinárodní rámec profesní praxe IA (IPPF). Registrace k CIA Challenge Exam bude dostupná od dubna 2019 do prosince 2020. Více informací naleznete s blížícím se termínem na našem webu. 

 

Případně kontaktujte slečnu Bezouškovou.

ostatní novinky