18. listopad 2021

ČLENSTVÍ V ČIIA 2022

Český institut interních auditorů žádá všechny své členy o NAHLÁŠENÍ PŘÍPADNÝCH ČLENSKÝCH ZMĚN slečně Pružinové z důvodu správné fakturace členských příspěvků na rok 2022.

Fakturace bude probíhat od ledna 2022. Případně je možné vystavit fakturu již dříve na základě vaší žádosti.

Současně žádáme o zaslání případných objednávek týkajících se členství.

ostatní novinky