29. listopad 2019

ČLENSTVÍ V ČIIA 2020

Český institut interních auditorů žádá všechny své členy o NAHLÁŠENÍ PŘÍPADNÝCH ČLENSKÝCH ZMĚN paní Škvorové z důvodu správné fakturace členských příspěvků na rok 2020.

Fakturace bude probíhat od ledna 2020.

Současně žádáme o zaslání případných objednávek týkajících se členství.

ostatní novinky