29. listopad 2018

ČLENSTVÍ V ČIIA 2019

Český institut interních auditorů žádá všechny své členy o NAHLÁŠENÍ PŘÍPADNÝCH ČLENSKÝCH ZMĚN paní Škvorové z důvodu správné fakturace členských příspěvků na rok 2019.

Fakturace bude probíhat od ledna 2019.

Současně žádáme o zaslání případných objednávek týkajících se členství.

ostatní novinky