31. říjen 2018

Auditing Third-party Risk Management / Nová Doplňková směrnice!

The IIA vydává novou Doplňkovou směrnici - Obecnou praktickou pomůcku :
"Auditing Third-party Risk Management".

Pomůcka poskytuje praktické rady pro vypracování metod auditu organizace třetí strany založených na řízení rizik.
Nastavení procesu řízení rizik k třetím stranám může pomoci funkci interního auditu identifikovat oblasti, které pomohou chránit organizaci před zbytečným rizikem.
V přílohách materiálů jsou uvedeny konkrétní příklady možného přístupu k auditování této oblasti.

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

ostatní novinky