10. květen 2018

Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks / Nová Doplňková směrnice!

The IIA vydává novou Doplňkovou směrnici - Praktickou pomůcku pro sektor finančních služeb :
"Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks".

Cílem této pomůcky, která navazuje na požadavky Basilejského výboru pro bankovní dohled, je poskytnutí přehledu o principech řízení kapitálové přiměřenosti. Další část pomůcky se věnuje úloze interního auditu v procesu plánování a provádění zakázky v oblasti kapitálové přiměřenosti a stresového testování bank.

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

 

ostatní novinky