Nové trendy v bezpečnosti ICT, NIS2 a DORA

Nový

11.10.2023 - 11.10.2023
variabilní symbol: 23245

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají auditem ICT bezpečnosti.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit interní auditory s novými trendy v zabezpečení a novou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně možností, jak nové skutečnosti zohlednit při přípravě auditů v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.

OBSAH SEMINÁŘE

• Zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhláška 82/2018, doporučení NÚKIB.
• Nové evropské regulace v kybernetické bezpečnosti (DORA, NIS2, DSA, DMA).
• Požadavky NIS2 a připravované změny v Zákonu o kybernetické bezpečnosti.
• DORA, řízení rizik a digitální odolnosti.
• Vztah NIS2 a DORA.
• Zvýšené nároky na outsourcing.
• Změny v ISO 27001 a 27002.
• MITRE ATTACK.
• Zvýšení důrazu na Incident response a obnovu dat po úspěšném útoku.
• Zvýšení důrazu na bezpečné zálohování (např. zavádění pravidla 3-2-1 apod.).
• Růst role zařízení EDR, XDR, SOAR.
• Vzdělávání bezpečnostních specialistů a red teaming.
• Nové úkoly v Business Continuity (válka, plyn, ropa, blackout apod.).
• Cloud a jeho zabezpečení, prvky zabezpečení MS Office 365.
• Outsourcing bezpečnosti a SOC.
• Techniky klamu.
• Threat intelligence.
• Zásadní změně v Identitě občana, Portál Národního bodu, dopady zákona 261/2021 Sb. („DEPO“).
• Práce z domova a vzdálené připojení.
• Využití nových skutečností pro potřeby interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jan Bukovský

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se