Nové Globální standardy a Etický kodex

Nový

6.12.2023 - 6.12.2023
variabilní symbol: 23318

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novinkami nového Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálních standardů a současně splnit povinné vzdělávání v oblasti etiky.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit strukturu nového Rámce a orientaci v nových Globálních standardech, upozornit na hlavní změny oproti nynější úpravě a současně připomenout hlavní etické zásady a jejich pojetí v současném i budoucím Rámci.

OBSAH SEMINÁŘE

• Porovnání současné a budoucí struktury Rámce.
• Důvody pro revizi Rámce.
• Jak se orientovat v nových Globálních standardech.
• Hlavní změny, které můžeme očekávat a jejich dopady na funkci interního auditu.
• Zásady Etického kodexu a pravidla jednání podle současného Rámce.
• Možné kompromitující praktiky a konflikt zájmů.
• Etika a profesionalita podle nových Globálních standardů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Jana Báčová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se