Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek

12.12.2024 - 12.12.2024
variabilní symbol: 24335

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upozorní účastníky semináře na nejčastější chyby, které jsou v rámci zadávacích řízení identifikovány a nabídnou východiska, jak takové počínání co nejlépe eliminovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Hlavní změny v nových Globálních standardech a jejich dopady na funkci interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Markéta Ajmová
JUDr. Lenka Matochová

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se