Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti optikou interního auditu

15.10.2024 - 15.10.2024
variabilní symbol: 24245

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, podnikové právníky, interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Získat přehled o aktuálním vývoji přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuálním obsahu s cílem zavčasu identifikovat očekávatelné změny a mít možnost s předstihem připravit organizaci a interní auditní mechanismy na tyto změny.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do problematiky veřejnoprávní regulace kybernetické bezpečnosti v České republice.
  • Aktuální legislativní vývoj přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Představení obsahu návrhu zákona a srovnání jeho obsahu se stávající právní úpravou.
  • Identifikace významných změn a představení jejich důsledků pro organizace.
  • Diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Martin Švéda

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se