Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti optikou interního auditu

2.5.2024 - 2.5.2024
variabilní symbol: 24097

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, podnikové právníky, interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Získat přehled o aktuálním vývoji přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuálním obsahu s cílem zavčasu identifikovat očekávatelné změny a mít možnost s předstihem připravit organizaci a interní auditní mechanismy na tyto změny.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do problematiky veřejnoprávní regulace kybernetické bezpečnosti v České republice.
  • Aktuální legislativní vývoj přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Představení obsahu návrhu zákona a srovnání jeho obsahu se stávající právní úpravou.
  • Identifikace významných změn a představení jejich důsledků pro organizace.
  • Diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

10:00 - 16:00

Lektor
Martin Švéda

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se