Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti optikou interního auditu

Nový

22.11.2023 - 22.11.2023
variabilní symbol: 23295

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, podnikové právníky, interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Získat přehled o aktuálním vývoji přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuálním obsahu s cílem zavčasu identifikovat očekávatelné změny a mít možnost s předstihem připravit organizaci a interní auditní mechanismy na tyto změny.

OBSAH SEMINÁŘE

• Úvod do problematiky veřejnoprávní regulace kybernetické bezpečnosti v České republice.
• Aktuální legislativní vývoj přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti.
• Představení obsahu návrhu zákona a srovnání jeho obsahu se stávající právní úpravou.
• Identifikace významných změn a představení jejich důsledků pro organizace.
• Diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

10:00 - 15:00

Lektor
Martin Švéda

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se