Nastavení oblasti inventur a inventarizace majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích a provedení auditu nebo kontroly této oblasti

Nový

16.10.2024 - 16.10.2024
variabilní symbol: 24247

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (základní orientace v procesu inventarizace majetku a závazků).

URČENO PRO

Pro interní auditory, zaměstnance, včetně vedoucích v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti inventarizací majetku a závazků.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky se základními zásadami účetnictví a prováděcím právním předpisem jak provést inventarizaci majetku a závazků vybraných účetních jednotek a postupy provedení auditu a kontroly procesu inventarizace.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Vzory vnitřních předpisů a dokumentů provázející proces inventarizace majetku a závazků vybraných účetních jednotek.
  • Praktický průběh inventarizace majetku a závazků vybraných účetních jednotek s vysvětlením a praktickými příklady k jednotlivým inventarizovaným položkám.
  • Doklady k inventarizaci majetku a závazků vybraných účetních jednotek.
  • Upozorněním na riziková místa procesu.
  • Účtování o inventarizačních rozdílech.
  • Zjištění NKÚ ve vztahu k inventarizaci majetku a závazků.
  • Postup auditu a kontroly procesu inventarizace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se