Naplnění požadavků standardu 1210.A1 k dostatečným znalostem auditora na hodnocení rizik podvodů v organizaci a jejich řízení s využitím uznávaných standardů COSO a ISO

Nový

10.11.2023 - 10.11.2023
variabilní symbol: 23281

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu / pozice odpovědné za metodiku pro výkon auditu.

CÍL SEMINÁŘE

Lektoři vymezí požadavky standardů IIA na znalost problematiky řízení rizik podvodů v organizaci přes nastavenou politiku, hodnocení rizik podvodů, nastavený řídicí a kontrolní systém (ŘKS) v oblasti prevence a detekce projevu rizik podvodů, jeho reporting a monitoring. Ve svém výkladu využijí praktických návodů na nastavení ŘKS obsahující opatření na prevenci podvodů a jeho hodnocení interním auditem popsaných v nově vydaném dokumentu COSO Fraud Risk Management Guide, a dále v ISO normách zaměřených na systémy řízení proti úplatkářství a podvodům.

OBSAH SEMINÁŘE

• Co by interní auditor měl znát o řízení rizik podvodů v souladu se Standardy IIA.
• Úvod do Fraud Risk Managementu dle rámce COSO FRMG 2023.
• Využití zásad příslušných ISO standardů pro oblast prevence a detekce podvodů.
• ŘKS v oblasti podvodů a jeho prověřování interním auditem.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Luděk Gulázsi
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se