Metody výběru vzorků pro účely auditu (původní termín konání 14. 12. 2023)

Změna termínu konání

12.12.2023 - 12.12.2023
variabilní symbol: 23333

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují ověřit správnost zadaných dat na základě vybraného vzorku dat.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je rekapitulace základních statistických pojmů, ukázka využití MS Excelu a zejména metody výběru vzorků a technická realizace.

OBSAH SEMINÁŘE

Obecně o statistických metodách:
• Statistický soubor, výběr.
• Statistiky.
• Charakteristiky polohy a variability (průměr, směrodatná odchylka, modus, medián, …).
• Statistická rozdělení.
• Testování hypotéz.
• Chyby – 1. a 2. druhu.
• Praktické vyzkoušení na příkladech.
Audity operací – statistické pojmy:
• Metody výběru.
• Odhad.
• Přesnost.
• Stratifikace.
• Významnost – přípustná chyba, plánovaná přesnost, variabilita, interval spolehlivosti, chybovost.
• Praktické vyzkoušení na příkladech.
Metody výběru vzorků:
• Prostý náhodný výběr.
• Stratifikovaný prostý náhodný výběr.
• Odhad rozdílu.
• Výběr vzorků podle peněžních jednotek.
• Extrapolace.
Praktické vyzkoušení na příkladech.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
RNDr. Alex Vinšů

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se