Metody výběru vzorků pro účely auditu

12.12.2024 - 12.12.2024
variabilní symbol: 24337

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují ověřit správnost zadaných dat na základě vybraného vzorku dat.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je rekapitulace základních statistických pojmů, ukázka využití MS Excelu a zejména metody výběru vzorků a technická realizace.

OBSAH SEMINÁŘE

Obecně o statistických metodách:

 • Statistický soubor, výběr.
 • Statistiky.
 • Charakteristiky polohy a variability (průměr, směrodatná odchylka, modus, medián, …).
 • Statistická rozdělení.
 • Testování hypotéz.
 • Chyby – 1. a 2. druhu.
 • Praktické vyzkoušení na příkladech.

Audity operací – statistické pojmy:

 • Metody výběru.
 • Odhad.
 • Přesnost.
 • Stratifikace.
 • Významnost – přípustná chyba, plánovaná přesnost, variabilita, interval spolehlivosti, chybovost.
 • Praktické vyzkoušení na příkladech.

Metody výběru vzorků:

 • Prostý náhodný výběr.
 • Stratifikovaný prostý náhodný výběr.
 • Odhad rozdílu.
 • Výběr vzorků podle peněžních jednotek.
 • Extrapolace.

Praktické vyzkoušení na příkladech.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
RNDr. Alex Vinšů

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se